Reservdels- och däcksök

Sök Spara din val Sparar...

Information

Varumärken

Personuppgiftspolicy

I denna policy kallas SDBC-Motor AB ( SE556917709901) och Oy Duell Bike-Center Ab (FI24641320) för DBC och är personuppgiftsansvarig, medan du eller ditt företag kallas för återförsäljare eller användare.

 

Tillämpningsområde

DBC ansvarar för samtliga uppgifter som användaren lämnar i kontakt med oss. Det kan vara via  hemsidorna (www.duell.fi eller www.dbc.se), telefon, e-post , på  mässor eller genom att kontakta våra kontor eller försäljare.

 

Data som DBC samlar in och hur den används

Syftet för att behandla personuppgifter är att DBC ska kunna fullfölja åtaganden gentemot användaren. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera användare som en fysisk person. Det kan t.ex. vara genom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer. Som personuppgiftsansvarig har DBC ansvaret för att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

 

Säkerhet

DBC skyddar användarens personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggning krävs för tillgång till samtliga av DBCs system som hanterar personuppgifter. Anställda på DBC samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa DBCs interna informationssäkerhetspolicy.

 

Cookies

DBCs hemsida innehåller cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som en identifikation och gör att hemsidan fungerar optimalt. DBC använder cookies för att, förbättra upplevelsen så att användaren bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som besöks, samt för att spara det som läggs till varukorgen.

Det finns två typer av cookies och båda används på DBCs hemsida. Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen är en tillfällig cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Temporära cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på DBCs hemsida.

Observera att om cookies spärras så kan man inte använda alla funktioner på DBCs hemsidor.

 

Direkt marknadsföring

DBC använder direkt marknadsföring för att ge relevant information och erbjudanden om DBCs produkter, samt för att ge information om när nyheter inom olika produktområden finns tillgängliga.

 

Överföring av information

DBC och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Vi säljer inte vidare information till tredje part.

Ändringar av personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i DBCs personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 

Användarens rättigheter

Användaren har rätt att:

-          en gång per år begära ett registerutdrag där det framkommer vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss

-          begära rättning om vi har felaktigheter registrerade

Användaren har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

-          uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in

-          uppgifterna sparats med användarens samtycke och han/hon återkallar samtycket

-          man invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna. Om du vill åberopa någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på: info@duell.fi eller info@dbc.se.

Du har rätt att framföra klagomål enligt följande över behandlingar som utförs av oss:

Sverige: datainspektionen@datainspektionen.se +46 8 657 6186